23 C
Belgrade
23 C
Belgrade
1, jul, 2022

Patrijarh Porfirije: Najsavršenije oružje mira jeste ljubav, jeste Hristos

Patrijarh Porfirije: Danas smo se sabrali u ovoj litiji, a svaka litija je molitva, da se pomolimo Bogu za mir, za mir u čitavom svetu, a prvenstveno za mir u Ukrajini. Sabrali smo se, jer znamo da je mir uvek mir Božji. Gospod sam kaže: Mir svoj vam ostavljam. Mira bez Boga nema!

U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Braćo i sestre, danas je Spasovdan. Danas slavimo Vaznesenje Gospodnje kao slavu prestonog grada Beograda, ali Spasovdan slavi i čitav pravoslavni svet. Danas je slava ovde, u Beogradu, ali i u Žiči, u Pećkoj Patrijaršiji, u Mileševi, u Dečanima, i u mnogim drugim predivnim svetinjama širom vaseljene. Činjenica da mi, Beograđani, pravoslavni hrišćani u Beogradu, za svoju slavu imamo praznik koji je vezan za ličnost Hristovu i koji se pritom naziva Spasovdan govori rečitije od svake pomisli, od svake reči i od svake mogućnosti da se opiše šta to znači slaviti Hrista, Njegovo Jevanđelje i slaviti Spasovdan kao svoju slavu. Kada slavimo bilo koji hrišćanski praznik kao pojedinci i kao porodice, evo i kao velika porodica grada Beograda, mi projavljujemo i potvrđujemo pred čitavim svetom šta je naš sistem vrednosti, kako i na koji način verujemo, šta je to što opredeljuje naše staze i korake, naše razmišljanja, reči i dela.

Slaveći Spasovdan jasno je da je Jevanđelje Hristovo sistem vrednosti iz kojeg izvire sve što jesmo i sve što imamo, da je to sistem vrednosti koji je u prošlosti oblikovao naše narodno biće, oblikovao našu kulturu, obogatio našu nauku, naše stvaralaštvo, privredu… Dakle, sve ono što jesmo i sve što imamo sve je zakvašeno i sve je prožeto Jevanđeljem Hristovim. I zato u sve što nam dolazi kao novi sistem vrednosti, u sve ono na šta nas poziva bilo odavde ili spolja, upućujući na to da treba da se usklađujemo sa vrednostima koje nismo poznavali – možda one jesu i dobre, možda one imaju i vrednosti u sebi, ali mi najpre moramo da pogledamo u ono što jeste naš koren – treba da prodremo u te vrednosti sistemom jevanđelskih vrednosti.

Neko hoće da kaže da Crkva treba da se menja, da se usklađuje sa modrenim vremenom. Hoće da kaže da je Crkva staromodna. Da! Možda Crkva jeste staromodna i možda Jevanđelje Hristovo jeste staromodno, ali Jevanđelje Hristovo kao sistem vrednosti u sebi ima večni koren, ima ljubav Hristovu i ima nešto što je univerzalno. Zato, iako je Jevanđelje Hristovo u prošlosti posejano u našem narodu, posejano u ljudskom rodu, ono ni na koji način nije staromodno. Ono jeste postojalo u prošlosti, ali postoji i danas. Isto ono Jevanđelje kako je bilo nekada, postoji i sada i biće u budućnosti. Zato sa pravom možemo reći da sistem vrednosti koji izvire iz Jevanđelja koje je sažeto u dve najvažnije zapovesti Hristove o ljubavi, nije ni staromodno, nije ni moderno, nego je svevremeno. Sve što dolazi, kao što je dolazilo u prošlosti, što dolazi i sada, proveravamo Jevanđeljem, proveravamo Rečju Hristovom, proveravamo onim što je univerzalno i što je večno, onim što u sebi ima za koren reč Hristovu, koje ima koren ljubavi i to ljubavi čitavim svojim bićem prema Bogu, ali iz te ljubavi i ljubavi prema bližnjem, a to znači prema svakom čoveku.

Šta je to ljubav Hristova? Najpre, to je ljubav na koju smo pozvani ne da o njoj samo govorimo, ne da budemo hrišćani rečju, verbalno, nego da budemo hrišćani svojim životom, da reč Hristova bude zakon po kojem živimo. Tako kada nas Gospod poziva na ljubav On najpre poziva na ljubav međusobnu, na ljubav među nama. Znamo dobro da često ne možemo da odolimo i razumemo da ima mnogo isključivosti među nama, da ima mnogo netrpeljivosti među nama, da ima, nažalost, često i mržnje među nama. Kao ljudi smo slabi i nemoćni i možda ne možemo uvek da odolimo tim izazovima, ali zato ako je Jevanđelje sistem vrednosti po kojem živimo, ako je to naš pogled na svet, mi znamo šta znači oprosti, šta znači pokajanje, šta znači stati pred brata – i bez obzira što može značiti da je različit po svemu ili po mnogome – imati mesta u srcu za njega.

Lažemo sebe, braćo i sestre, kada govorimo o ljubavi, o ljubavi prema čovečanstvu, o ljubavi prema ljudima koji stradaju i koje ne znamo i ne poznajemo i koji su daleko od nas, a nemamo osećanja jedni za druge. Lažemo u najmanju ruku sebe, a onda lažemo i druge. Ne možeš voleti onoga koji je daleko od tebe, ako ne voliš onoga koji je pored tebe, ako nisi spreman da oprostiš, ako želiš da ga osudiš i odbaciš zauvek, isuviše je zatrovan naš jezik, isuviše je ružnih reči međusobno. I evo, na Spasovdan osećamo sebe. Bog nas podseća na to da onaj sistem vrednosti iz kojeg smo iznikli, iz kojeg postojimo i živimo jeste Hristov zakon, jeste Njegovo Jevanđelje. Iz tog sistema vrednosti, iz te vere i tog načina života nema straha u nama. Ljubav strah izgoni! Postajemo hrabri, postajemo radosni i jedini greh i promašaj naš, ako smo Hristovi, jeste ako nemamo hrabrosti u sebi, ako imamo straha i ako nemamo radosti. Ako smo isključivi prema drugima, ako smo spremni samo da ih osuđujemo, ako nema u nama mesta za drugačije, ako se bojimo da opštimo sa onima koji su naše komšije i koji su drugačiji, ako smo fanatični u osuđivanju, ako nismo spremni na svedočenje Hrista u smirenom i skromnom opštenju i razgovoru – to pokazuje samo da imamo strah u sebi koji nije ništa drugo nego nesigurnost u sebe i u svoju veru, nesigurnost da sam sa Hristom i da je Hristos sa mnom.

Svetitelji Božji nisu se bojali krsta niti svake žrtve za Hrista, jer su bili sigurni u svoju veru, u to što jesu; ako hoćete – sigurni u svoj identitet. Ko je siguran u svoj identitet, on je miran, on je smiren, on se ne boji nikog, jer to je Hristov identitet, kako u odnosu na sve druge i drugačije, tako i u donosu na najneposrednije bližnje naše. Treba li nam bolji primer za to od Svetog Save? Gde je sve Sveti Sava bio!? Od Kaira do Rima, svugde gradio, zidao i sa svakim razgovarao, sve poštovao i svi ga poštovali, jer je njemu Hristos bio na prvom mestu i to je bio njegov pogled na svet. Pitaju nas često šta mislimo o nečemu, o bilo čemu. Odgovor je naš: Šta misli Hristos o tome? Svoju misao, svoju reč, svoje delo Hristom proveravamo. Ko to čini uvek nosi mir u sebi i smirenje, nema histerije, nema frustracija, nema neuroza, nema fanatizma. Fanatizam je samo u ljubavi, a to znači u žrtvi i raspeću, a to onda zanči i u Vaskrsenju u Hristu, a sa Njim i u Vaznesenju.

Danas smo se sabrali u ovoj litiji, a svaka litija je molitva, da se pomolimo Bogu za mir, za mir u čitavom svetu, a prvenstveno za mir u Ukrajini. Sabrali smo se, jer znamo da je mir uvek mir Božji. Gospod sam kaže: Mir svoj vam ostavljam. Mira bez Boga nema. Istorija ljudskog roda puna je progresa i napretka, hvala Bogu, ali istorija je puna i sukoba i ratova. I kada su god ljudi sami iz sebe, po sebi, svojom pameću, inteligencijom, sposobnostima i veštinama hteli da rešavaju nesporazume, hteli da postignu mir, po pravilu, a svi smo svedoci, da je do takvog mira teško dolazilo, jer su isključivali blagodat Božju, mir Božji, a mi znamo da mira nema bez mira Božjeg, bez blagodati Njegove. Sveti Serafim Sarovski kaže: Stekni mir u sebi i onda će hiljade i hiljade naći mir u tebi i oko tebe. Onda kada imamo mir sa Bogom, a to je kada se trudimo ne da govorimo o Hristu, ne da se pozivamo na Njega, na Jevanđelje, na tradiciju, ne na to da mi sebe proglašavamo da smo čuvari istine, nego da živimo Istinom, da živimo Hristom, onda Ga svedočimo nepokolebivo i onda smo u miru sa Hristom bez obzira što smo slabi, što grešimo, što padamo. Grešimo se jedni o druge, o najbliže svoje, o Boga. Grešimo se o sebe. Bez obzira na sve to, ako smo izabrali da smo Hristovi, onda će Bog doći u nas i među nas i donoće svoj mir, a onda kada budemo imali mir imaćemo i blagu reč i blag pogled i širok zagrljaj i moći ćemo da svedočimo i da gradimo mir sa drugim ljudima, da budemo u miru i sa čitavom tvorevinom Božjom, ali i u miru sa sobom. Neće biti ni gneva, a koliko ga samo imamo svi, i ti i ja? Neće biti ni osuđivanja, koliko samo osuđujemo, i ti i ja? Neće biti ljubomore, ali imam je i ja, a imaš je i ti. Neće biti ni zavisti, a kada ima toga, a znamo da u svakom od nas ima toga, gledajući u lice Božje, u zapovesti Njegove i u sve ono što je Bog za nas učinio, vaskrsavaćemo, ustajaćemo i bivaćemo spasavani o čemu svedoči Spasovdan. Nema mira bez Boga. Treba živeti mirom i nositi ga u sebi i onda neće biti potrbe govoriti o njemu – živićemo ga.

Najviše govore o miru oni koji proizvode oruđa nemira. Najviše nas oni ubeđuju u to kako treba da budemo mirni, zaboravljajući na unutarnji mir koji je dar Božji. O miru najviše govore oni koji proizvode oružje rata, i ne samo to, nego veoma dobro žive od toga. Upravo kod onih koji proizvode oruđa nemira i nude ih da njima postižemo mir najveći prihodi su od toga. I oni nam govore o miru, a takmiče se, ako se za tu oblast može upotrebiti ta reč, ko je pre izmislio savršenije oruđe nemira. Najsavršenije oružje mira jeste ljubav, jeste Hristos i nema ga bez onoga što smo večeras činili dok smo išli u molitvi i molili se za mir, molili se Bogu, Hristu Živome, našem Spasitelju.

Neka bi Gospod dao, braćo i sestre, da naše najsavršenije oružje, univerzalno oružje savršenstva, koje nije ni starovremeno, ni moderno, nego večno oružje koje se zove ljubav bude ne samo naš koren, nego okvir, atmosfera, ambijent i krajnji dometi i cilj našeg života. Tako ćemo uvek posrćući leteti, jer ćemo znati da je Bog sa nama. Neka bi Gospod dao da imamo Njegovu ljubav i Njegov mir svi mi ovde sabrani, svi naši građani ovog predivnog grada mira i ljubavi, Grada Beograda, i predivne zemlje koju nam je Gospod dao, zemlje Srbije, zemlje ljubavi i mira, jer je to svetosavska zemlja, jer je to zemlja Jevanđelja, zemlja svetinja, zemlja molitve, zemlja stradanja, ali zemlja i Vaskrsenja, Vaznesenja i Spasovdana. Neka bi Gospod dao svoj mir svima nama, a i svima onima koji nas okružuju, od najneposrednijih naših komšija, svima sa kojima se graničimo kao bi ta granica mira bila most mira i ljubavi, i tako onda redom. Neka Gospod prosvetli i zagreje srca onima koji govore o miru, a proizvode oruđa nemira i koji zapravo odlučuju o tome da li će nedužan čovek ne samo da ima poremećen život, nego da izgubi život ili izgubi nekog svoga. Neka prosvetli i njihove umove da znaju da ćemo svi pred lice Božje a ne samo onaj koji se opredelio za veći sistem vrednosti, jer je to reč kojom se operiše, koja kruži među nama i kojom hoće da se iskaže da treba da se menjamo. Da! Da se menjamo izrastajući u dobru i u vrlini, da se menjamo rastući iz kvaliteta u kvalitet u darovima koje smo dobili od Boga, i ličnim i sabornim, a ne da menjamo svoj identitet, da menjamo ono što jesmo da bismo na kraju postali – šta? Ništa!

Neka Gospod podari svima nama mir svoj. Neka je svima nama srećna i blagoslovena slava. Neka je srećan i blagosloven Spasovdan. Domaćin je danas u gradskoj kući rekao jednu veliku istinu, istinu jevađelsku, da je krst smisao našeg života, ali da u krstu postoji vaskrsenje, ponovno rođenje i uzrastanje, a u Vaskrsenju je i Vaznesenje. Da rastemo u ljubavi, vaskrsavamo i uznosimo odavde ka nebu svi zajedno držeći se ljubavlju, da rastući ka Gospodu da se sjedinimo sa Njim u ljubavi, da ga slavimo ovde sada na zemlji Njega, Jednog u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetog Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Živeli i srećna slava! Gospod sve da blagoslovi!

Pratite nas putem iOS i Android aplikacije

POVEZANE VESTI

Koalicija Albanaca doline osvojila većinu glasova na biračkom mestu broj 6

Na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu najveći broj glasova na ponovljenom biranju za parlamentarne izbore je osvojila Koalicija Albanaca doline. Od ukupno 1089...

Razgovor patrijarha Porfirija i premijera Abazovića

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije primio je 30. juna 2022. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu g. Dritana Abazovića, predsednika Vlade Crne Gore. Prijemu...

Košarkaši Srbije poraženi od Letonije u Rigi

Meč je rešen u trećoj četvrtini koju su Letonci dobili 21:7. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je večeras u Rigi od Letonije 66:59 u utakmici petog...

Pratite nas putem iOS i Android aplikacije

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare